Definició de: tafonomiaNom: tafonomia

Definició:

(paleontologia): Branca de la paleontologia que estudia la transició dels organismes morts de la biosfera fins a ésser incorporats a la litosfera, és a dir, el transport, l’enterrament i la fossilització.Tornar enrere