Definició de: esparitaNom: esparita

Definició:

(petrografia):

1.  Conjunt de cristalls calcítics intersticials transparents o translúcids i d’una mida relativament gran (> 10 mim), que forma part de les roques carbonàtiques sedimentàries, o que pot incorporar-se al sediment durant la deposició, o introduir-s’hi més tard com a ciment esparític.

 

2.  Roca carbonàtica sedimentària en què el ciment esparític és més abundant que la matriu micrítica.Tornar enrere