Definició de: escullNom: escull

Definició:

(geomorfologia):

1.  Ecosistema marí d’aigües intertropicals somes, producte de la construcció i destrucció per organismes (esp. coralls, algues, vèrmids, hidrocoral·laris, briozous, etc.), de la sedimentació i desintegració mecànica; cada part d’un escull té la seva història que determinen llurs processos i els ritmes en el temps, els quals depenen dels factors ambientals, com són els corrents, la terbolesa, la lluminositat, etc.

 

2.  Dipòsit calcari bioconstruït per organismes marins (esp. coralls, algues, vèrmids, hidrocoral·laris, briozous, etc.) que posseeixen un potencial ecològic adient per a bastir verticalment un edifici massís de roca carbonàtica que sobresurt de les altres formacions marines circumdants i és prou rígid per a mantenir-se en posició de vida i resistir l’acció de les onades. N’hi ha de totes les edats, des de la base del Paleozoic fins ara, tot i que hi ha hagut organismes constructors que han anat evolucionant i s’han substituït en el temps (tetracoral·laris, estromatopòrids, arqueociats, escleractínids, rudistes, etc.). Se’n distingeixen dos tipus: els bioherms i els biostromes.
Nota: Definició antiga.Tornar enrere