Definició de: precipitacióNom: precipitació

Definició:

(petrografia): Mecanisme de cristal·lització en medi aquós d’una fase mineral (els carbonats). Aquest sòlid es desenvolupa a continuació de la nucleació (aparició d’un germen cristal·lí). En els medis estudiats, la nucleació és generalment heterogènia, sobretot quan és controlada per una activitat biològica. En aquest cas distingim dos tipus de precipitacions (mineralitzacions): bio-induïdes i bio-controlades.Tornar enrere