Definició de: postdeposicionalNom: postdeposicional

Definició:

(sedimentologia): Dit de qualsevol procés o transformació esdevingut en un sediment després de la seva deposició.Tornar enrere