Definició de: oncoideNom: oncoide

Definició:

(petrografia): Formació calcària esferoïdal ovoide, de formes irregulars, constituïda per capes concèntriques carbonàtiques de menys d’1 mm de gruix, d’origen orgànic (algues, foraminífers, etc.) o no orgànic; el diàmetre pot ésser des d’uns pocs mm fins a més d’un dm. El concepte d’oncoide inclou, en sentit ampli, els pisòlits, els pseudopisòlits, els oncòlits, etc.Tornar enrere