Definició de: permeabilitatNom: permeabilitat

Definició:

(geologia):

1.  Qualitat de permeable.

 

2.  Capacitat d’una roca (o d’un sòl) per deixar-se travessar per un fluid qualsevol (gas, aigua, petroli); aquesta roca ha d’ésser porosa i ha de tenir els porus, les fissures, les fractures i altres buits intercomunicats els uns amb els altres; quan és monofàsica (un sol fluid), és governada per la llei de Darcy: Q = K·S·P/vs·e, en què Q és el cabal en cm3/s, S la superfície de la roca, e el gruix de la roca, P la pressió, vs la viscositat del fluid, i K el coeficient de permeabilitat absoluta. Hom empra el darcy com a unitat, però com que és molt gran, hom pren el millidarcy (md).Tornar enrere