Definició de: pleocroismeNom: pleocroisme

Definició:

(mineralogia): Canvi de color que s’observa en un mineral anisòtrop a través d’un microscopi amb llum polaritzada (sense encreuar l’analitzador) en fer girar la platina; es tracta d’una absorció diferencial de longituds d’ones diferents per la llum transmesa, segons la posició del cristall en relació amb el pla de la llum polaritzada; per ex., la mica passa de color roig fosc (pla de clivatge 001) a groc clar en girar 90 ° la platina; l’andalusita canvia de blanc a rosa intens. Els cristalls òpticament isòtrops no presenten pleocroisme i el color del cristall per transparència es manté constant; els cristalls monoaxials solament mostren dos colors de pleocroisme; els biaxials, tres, com ara la cordierita, que pot canviar de groc a blau fosc o a blau clar.Tornar enrere