Definició de: pèl·letNom: pèl·let

Definició:

(petrografia): Component al·loquímic granular de certes roques sedimentàries carbonàtiques, de forma arrodonida o irregular, de tendència ovoïdal i de diàmetre generalment comprès entre 0,016 i 0,2 mm, format per calcita criptocristal·lina o microcristal·lina, el qual sol ésser d’origen fecal.Tornar enrere