Definició de: pàtina post-deposicionalNom: pàtina post-deposicional

Definició:

(arqueopetrologia): És resultat d’una alteració que provoca una opacitat o una coloració superficial que es desenvolupa de manera centrípeta. Aquesta pàtina depèn de la naturalesa i la higrometria del dipòsit arqueològic. És observable principalment sobre les cares tallades dels artefactes.Tornar enrere