Definició de: òpalNom: òpal

Definició:

(mineralogia): Mineral, espècie, diòxid de silici hidratat, SiO2 · nH2O; és un gel de sílice amorf, amb un 20 % d’aigua com a màxim (generalment del 5 % al 12 %); D: 5,5-6,5; Pe: 1,9-2,3; lluïssor cèria, perlada o de porcellana, vítria, grassa o mat, d’aspecte lletós; transparent, de translúcid a opac; incolor, blanc, i amb diversitat de colors segons les varietats; ratlla blanca; fractura concoïdal; és més soluble que el quars en l’àcid fluorhídric. Té diversos orígens, encara que generalment és un producte de descomposició procedent d’altres minerals silícics, esp. de les roques efusives modernes i de la serpentina; pot ésser sedimentari, biogènic (forma l’esquelet de certes plantes i animals), o formar crostes d’alteració en massissos ultrabàsics; es presenta en masses disseminades a les fonts termals, guèisers. Per deshidratació, es transforma en calcedònia i quars; presenta freqüents pseudomorfosis, i té nombroses varietats, com ara el xilòpal, el trípol, la menilita, la fiorita, la hialita, la resinita, la gueiserita, l’opalita, la sílice nèctica, el gira-sol, el crisòpal, etc., a més de les que porten el nom genèric d’òpal.Tornar enrere