Definició de: bioturbacióNom: bioturbació

Definició:

(sedimentologia): Modificacions aportades a la estructura inicial d’un sediment moble per l’activitat dels organismes vius de manera penecontemporània de la sedimentació.Tornar enrere