Definició de: neríticNom: nerític

Definició:

(geologia): Relatiu o pertanyent a les aigües oceàniques (província nerítica) que s’estenen entre el nivell de baixamar i la isòbata dels 200 m, o entre el nivell de baixamar i, aproximadament, la vora de la plataforma continental. A la vertical de la província nerítica hom troba la zona del fons dita infralitoral o sublitoral. La província nerítica és una de les dues regions en què es divideix el reialme o medi pelàgic.Tornar enrere