Definició de: rocaNom: roca

Definició:

Material constitutiu de la crosta terrestre, d'origen natural, en estat sòlid, format per dos o més minerals (roques poliminerals) o per un de sol (roques monominerals, p.e. el marbre), el qual presenta homogeneïtat estadística, encara que sigui heterogeni en el detall. Hom no té en compte el grau de coherència o de duresa, implícit en el terme vulgar.

[angl. rock; fr. roche; cast. roca]Tornar enrere