Definició de: morfoscòpiaNom: morfoscòpia

Definició:

(sedimentologia): Estudi de la forma, dels volums, dels contorns i de l’aspecte superficial dels elements detrítics d’una roca (esp. còdols i grans de sorra), dels quals hom estudia l’esfericitat (o rodonesa), l’angulositat, l’aplatament, la dissimetria, o estudia la qualitat de llurs superfícies (lluents, mats), per tal de deduir els processos que han sofert i els medis sedimentaris.Tornar enrere