Definició de: morfogènesiNom: morfogènesi

Definició:

(sedimentologia): Processos d’elaboració de les formes del relleu per l’acció combinada dels agents externs (aigua, glaç, aire) causants de l’erosió i la sedimentació, o pels processos interns de deformació, vulcanisme, etc.Tornar enrere