Definició de: columna estratigràficaNom: columna estratigràfica

Definició:

(geologia): Representació gràfica d’una sèrie estratigràfica, observada verticalment i a una escala determinada, la qual pot ésser traçada segons l’observació directa de l’aflorament o segons les dades d’un sondatge; també pot ésser obtinguda com a síntesi, o simplificació, o component-la a base de columnes parcials; això depèn de les escales escollides. Sempre és representada a l’eix de les abscisses. Hom hi representa en columnes parcials la composició petrològica, els gruixos, l’estratificació i la laminació; les textures i les estructures sedimentàries; la presència i l’extensió vertical dels fòssils; la corba de duresa o resistència a l’erosió; el color; la presència de determinats minerals (per ex., pirita, glauconita, indicis de petroli, etc.). Hom hi indica també les unitats litostratigràfiques i cronostratigràfiques; si cal, les fàcies i els paleoambients o medis sedimentaris. A més dels signes convencionals emprats, sol anar-hi una breu descripció de les unitats distingides, de la presència de certs accidents geològics que alteren l’observació: discordances, falles, zones cobertes, etc. De vegades hom hi posa diversos tipus de diagrafies; per ex., una columna litològica.Tornar enrere