Definició de: fàcies amb referència cronostratigràficaNom: fàcies amb referència cronostratigràfica

Definició:

Fàcies descriptiva i alhora interpretativa que, en les idees antigues, anava lligada a unes circumstàncies que podien ésser ambientals, geogràfiques, tectòniques, paleoclimàtiques, paleobiològiques o ecològiques, i que existiren en un moment donat de la història terrestre i en una regió determinada, la qual esdevenia única i irrepetible, i assolia per consegüent un valor cronostratigràfic; p.e., la fàcies herciniana i la fàcies renana, ambdues del Devonià del centre d'Europa (la primera és silicicoclàstica, la segona és clacària); la fàcies garumniana (paleocena); la fàcies d'Utrillas (albiana); la fàcies Bunsandstein (triàsica), etc.

[cast. facies con referencia cronoestratigráfica]Tornar enrere