Definició de: metamorfisme de contacteNom: metamorfisme de contacte

Definició:

(o termometamorfisme) (geologia): Metamorfisme que s’esdevé al punt de contacte d’un magma intrusiu a temperatura elevada amb la roca encaixant, el qual forma una franja o aurèola de contacte (de límits externs imprecisos) amb transmissió de la calor a la roca encaixant i el consegüent refredament lent d’aquest magma. És un procés de metamorfisme tèrmic, en què les temperatures van de baixes a la perifèria de l’aurèola a molt altes en el contacte, cosa que comporta una recristal·lització de la roca encaixant amb la formació de nous minerals i, per consegüent, d’una roca metamorfitzada que afecta uns gruixos de pocs metres fins a diversos hectòmetres; aquest metamorfisme afecta també els enclavaments que han romàs dins el magma i condiciona, a més, el desenvolupament dels jaciments metàl·lics. El procés s’esdevé també, encara que en uns gruixos mil·limètrics o centimètrics, a la zona de contacte amb les colades volcàniques.Tornar enrere