Definició de: metamorfisme dinàmicNom: metamorfisme dinàmic

Definició:

(geologia): Metamorfisme provocat per un conjunt de processos i d’efectes derivats dels moviments orogènics i dels esforços diferencials que produeixen noves roques amb canvis estructurals, mineralògics i deformacions causats per aixafament, mòlta i fracturació, amb formació de milonites; el rang de condicions de pressió i de temperatura són molt variables; aquest metamorfisme es localitza al llarg de plans de falles i de cisalla i a les zones adjacents, tot i que sovint són condicions de retrogradació de la roca original o primària.Tornar enrere