Definició de: metamorfisme hidrotermalNom: metamorfisme hidrotermal

Definició:

(geologia): Tipus de metamorfisme local causat per la percolació de solucions calentes de gasos (esp. aigua a > 250 °C) a través de les fractures i fissures de la roca, les quals causen canvis mineralògics en un sistema obert; és un procés que implica bescanvis de matèria (metasomatisme) localitzats en una zona de gradient tèrmic alt associat a àrees d’activitat ígnia. El tipus més estès de metamorfisme hidrotermal és el metamorfisme de fons oceànic que afecta principalment les roques basàltiques prop de les dorsals oceàniques.Tornar enrere