Definició de: metastableNom: metastable

Definició:

(mineralogia): Dit del sistema químic que no és estable teòricament en unes condicions determinades; això no obstant, la modificació (transformació) s’esdevé a velocitat molt lenta, cosa que presenta una aparença d’estabilitat, almenys en un interval de temps no excessivament llarg.Tornar enrere