Definició de: geodaNom: geoda

Definició:

Cavitat de 2 a 30 cm o més de diàmetre, més o menys arrodonida amb les parets entapissades d'agregats cristal·lins de natura diversa (calcedònia, quars, calcita, baritina, celestina, sulfurs, etc.) dipositats per les solucions que hi circulen amb creixements concèntrics i centrípets, amb cristalls automorfs; se sol trobar en roques magmàtiques i metamòrfiques, en calcàries i, més rarament, en margues i en alguns nòduls, i es pot separar de la roca encaixant per meteorització. (Per a molts autors anglòfons i alemanys, geoda i drusa són sinònims.)

[angl. geode, vug; fr. géode; cast. geoda]Tornar enrere