Definició de: lehmNom: lehm

Definició:

(petrografia): Capa superficial de meteorització d’un loess, caracteritzada per la descalcificació i la concentració d’argila llimosa, groga, gris o rogenca; és explotada com a terra de rajoler (Terre à briques) i podria correspondre a l’anomenat fetge de vaca dels cicles de llims del Quaternari del Barcelonès i del Vallès.Tornar enrere