Definició de: drusaNom: drusa

Definició:

Cavitat d'una roca entapissada per minerals anàlegs a la composició de la roca, la qual pot ésser de forma molt diversa; p.e., obertures irregulars, venes. Els agregats de cristalls són automorfs i de vegades molt grossos, i van dirigits cap al centre de la cavitat. Veure també geoda. (Segons alguns autors és sinònim de geoda, i els minerals que l'entapissen poden ésser molt variats; d'altres, en desacord, consideren que la drusa no es pot separar fàcilment de la roca encaixant.)

[angl. druse, vug; fr. cavité, druse; cast. drusa]Tornar enrere