Definició de: lateritaNom: laterita

Definició:

(petrografia):

1.  Formació superficial ferruginosa roja, sobre granit, en país intertropical (l’Índia), susceptible d’endurir-se ràpidament i irreversible al contacte amb l’aire, que constitueix un material útil per a la construcció.
Nota: Definició de Buchanan, 1807.

 

2.  Cobertora pedològica originada sota clima intertropical a causa d’una forta alteració geoquímica i que correspon a un horitzó il·luvial d’un sòl antic format en una àrea de relleu deprimit subjecte a les oscil·lacions de l’aigua freàtica, sotmès a un fort grau de lixiviació durant el qual l’alúmina és alliberada (i precipitada com a gibbsita, en zones menys àcides); comprèn de les formacions ferral·lítiques incoherents a les cuirasses ferruginoses.
Nota: El terme no té connotacions taxonòmiques. Hom ha intentat classificar les laterites pel contingut en Fe2O3 i el percentatge en hidròxids, i, a més, han estat relacionades amb les bauxites.Tornar enrere