Definició de: laharNom: lahar

Definició:

(vulcanologia): Corrent fangós, molt detrític (debris flow), que conté fragments de roca volcànica de dimensions molt variades (bombes, piroclasts, fragments de lava ja consolidada, etc.) i que, a causa de la imbibició pels aiguats tempestuosos, s’esllavissa esp. pels vessants rostos i mal consolidats dels aparells volcànics; pot ésser causat per la fusió del glaç o per l’ensulsiada d’una paret d’un llac de cràter, i els seus efectes catastròfics sovint són pitjors que els causats per les erupcions; per ex., el Nevado Ruiz, a Colòmbia (1987).Tornar enrere