Definició de: carstologiaNom: carstologia

Definició:

(geologia): Disciplina que estudia els carsts.Tornar enrere