Definició de: carstNom: carst

Definició:

(geologia): Regió de roques calcàries o dolomítiques, i també d’altres regions amb roques solubles (hi ha carsts formats dins els guixos, les anhidrites i àdhuc dins la sal gemma), en què s’ha produït el desenvolupament d’un conjunt de formes específiques, causades pels processos d’erosió i corrosió, amb un drenatge predominantment subterrani, i amb la formació específica de rasclers, dolines, avencs, cavernes, polja, hums, uvales, etc.Tornar enrere