Definició de: CulmNom: Culm

Definició:

O Fàcies Culm. Fàcies sedimentària o lacustre formada en una conca continental que no té, o no ha tngut, cap connexió amb el mar, de manera que els seus dipòsits no tenen cap registre paleontològic (biofàcies) ni sedimentològic (litofàcies) que indiquin la presència de la mar.

[angl. Culm; fr. Culm; cast. Culm]Tornar enrere