Definició de: hidrologiaNom: hidrologia

Definició:

(geologia):

1.  Ciència que estudia les aigües terrestres (l’aigua líquida i sòlida, continental i marina), llur cicle i llurs aplicacions, distribució, composició, propietats físiques, corrents, cabals, etc., així com els aspectes econòmics i ambientals.

 

2.  Per als autors francesos antics, ciència que estudia els aspectes químics i bacteriològics de l’aigua i les seves característiques medicinals.

Nota: Terme que anteriorment era equivalent a hidrogeologia. Hom distingeix una hidrologia marina i una hidrologia fluvial o continental.Tornar enrere