Definició de: sistema hexagonalNom: sistema hexagonal

Definició:

(mineralogia): Sistema cristal·logràfic caracteritzat per les constants cristal·logràfiques a = bc, α = β = 90 °, γ = 120, i un eix senari principal. Alguns autors inclouen en el mateix sistema els grups caracteritzats per un eix ternari, i aleshores distingeixen dos subsistemes hexagonals i un de trigonal; d’altres, en fan dos sistemes separats. Segons la Unió Internacional de Cristal·lografia, el sistema hexagonal és format per set classes cristal·lines, cinc amb eix senari de primera espècie i dues amb eix senari de segona espècie (eix d’inversió). L’holoèdria, de símbol 6/m2/m2/m o 6/mmm, amb un nombre màxim d’operacions de 24, és formada per un eix senari i sis eixos binaris, un pla principal, sis plans de simetria secundaris, normals als eixos binaris, en angles de 30 ° alternativament equivalents. L’hemièdria enantiomorfa, de símbol 622, té un eix senari i sis eixos binaris alternativament equivalents. L’hemièdria paramòrfica, de símbol 6/m, conté l’eix senari, un pla principal i un centre de simetria. La classe tetartoèdrica, de símbol 6, conté un eix senari polar de primera espècie. L’hemièdria hexagonal de segona espècie, de símbol m2, conté un eix senari d’inversió principal, tres eixos binaris equivalents i polars, i tres plans secundaris que passen per l’eix senari i per un de binari, respectivament. La tetartoèdria té un eix senari d’inversió .Tornar enrere