Definició de: granulometriaNom: granulometria

Definició:

(petrografia):

1.  Estudi de les dimensions dels elements (mida de gra) que hi ha en una roca sedimentària i del seu repartiment.

 

2.  Tècnica per a la mesura, la separació per dimensions i la determinació de la forma dels grans detrítics o de les partícules d’una substància granulosa, d’un sòl o d’un sediment (permet de deduir el volum, el pes i el diàmetre mitjà i la superfície específica). L’anàlisi granulomètrica clàssica consisteix a separar la mostra, per garbellament o per sedimentació, en fraccions (les dimensions de les partícules de cadascuna es troben entre dos límits ben definits) i a representar en un gràfic el percentatge sobre la mostra total que representa cada fracció, relacionant-lo amb les dimensions de les partícules d’aquesta; el resultat és una corba granulomètrica.Tornar enrere