Definició de: KeuperNom: Keuper

Definició:

Tercer terme del Triàsic germànic, comprès, generalment, entre el Muschelkalk i el Retià; actualment és considerat una litofàcies, o un supergrup, de límits diacrònics. Descrit per von Alberti (1834), al S d'Alemanya.

Etim: Terme dialectal dels picapedrers alemanys.

[angl. Keuper; fr. Keuper; cast. Keuper]Tornar enrere