Definició de: roca evaporíticaNom: roca evaporítica

Definició:

(petrografia): Roca sedimentària producte de la precipitació de les sals per evaporació de l’aigua que les contenia, o també producte del dipòsit format per l’elevada concentració de salmorres; és formada essencialment per clorurs, sulfats i carbonats, borats, nitrats, etc. de Na, Mg, etc., generalment és molt o bastant soluble.Tornar enrere