Formacions Geològiques: Barremià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci inferior

Estatge: Barremià

Fàcies: Urgonianes
Descripció:

Quart estatge (i edat) del Cretaci inferior, situat per sota l’Aptià i per damunt de l’Hauterivià, 131,8-124,5 Ma, definit per H. Coquand (1862).

Etim: Estratotip a Barrême, al dept. dels Alpes-de-Haute-Provence, França.

[angl. Barremian; fr. Barrémien; cast. Barremiense]Tornar enrere