Formacions Geològiques: Ipresià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Eocè inferior

Estatge: Ipresià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Ipresià. Primer estatge (i edat) de l'Eocè inferior marí, comprès entre el Thanetià (Paleocè) i el Lutecià (Eocè mitjà), que ha estat subdividit en dos estatges: l'Il·lerdià i el Cuisià. Edat de 56,5 a 50 Ma. Creat per A. Dumont (1849) a Ypres, Bèlgica.

Etim: d'Ypres, Bèlgica.

[angl. Ypresian; fr. Yprésien; cast. Ypresiense]Tornar enrere