Formacions Geològiques: Valanginià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci inferior

Estatge: Valanginià

Fàcies: Urgonianes Weald
Descripció:

Segon estatge (i edat) del Cretaci inferior, situat damunt el Berriasià i sota l'Hauterivià; de 140,7 a 135 Ma. Definit per E. Desor (1853).

Etim: Estratotip a Vangin, al N de Neuchâtel (Jura suís).

[angl. Valanginian; fr. Valanginien; cast. Valanginiense]Tornar enrere