Formacions Geològiques: Tortonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Miocè superior

Estatge: Tortonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Primer estatge (i edat) del Miocè superior marí (Neogen, Cenozoic), situat entre el Serraval·lià i el Messinià (o Andalusià), de 12 a 11 Ma fins a 6,3 Ma. Definit per C. Mayer-Eymar (1857), prop de Tortona (al Piemont, Italia).

[angl.Tortonian; fr. Tortonien; cast. Tortoniense]Tornar enrere