Formacions Geològiques: Thanetià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Paleocè superior

Estatge: Thanetià

Fàcies: Garumna
Descripció:

Estatge superior del Paleocè, de fàcies marina (Paleogen, Cenozoic) situat entre el Selandià i l'Ypresià (o l'Ilerdià), de 58,7 a 55,6 Ma; equivalent al Landenià. Definit per E. Renevier (1873).

Etim: Loc. tipus a l'illa o la península de Thanet, comtat de Kent, Anglaterra.

[angl. Thanetian; fr. Thanétien; cast. Thanetiense]Tornar enrere