Formacions Geològiques: Serpukhovià

Taula dels Temps Geològics

Era: Paleozoic

Perí­ode: Carbonífer

Època: Mississipià superior

Estatge: Serpukhovià

Fàcies: Culm
Descripció:

Sèrie (i època) del Carbonífer marí de Rússia (Mississipià, Paleozoic), que jeu damunt el Viseà i sota el Baixkirià, 333-323 Ma, equivalent del Namurià A. Proposada per S. Nikitin (1890).

Etim: Loc. tipus a Serpukhov, ciutat de l'oblast de Moscou.

[angl. Serpukhovian; fr. Serpukhovien; cast. Serpukhoviense]Tornar enrere