Formacions Geològiques: Aquitanià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Miocè inferior

Estatge: Aquitanià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Primer estatge (i edad) del Miocè (Neogen) inferior marí, situat damunt l’Oligocè (el Chattià o Catià) i sota del Burdigalià, 23,3-21,5 Ma, definit per C. Mayer-Eymar (1857) a Saucats, dept. de la Gironde (França).

Etim:  El nom fa referència a l’antiga regió d’Aquitània.

[angl. Aquitanian; fr. Aquitanien; cast. Aquitaniense]Tornar enrere