Formacions Geològiques: Retià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Triàsic

Època: Triàsic superior

Estatge: Retià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Rhätià o Rhetià. Estatge proposat per C. Gümbel (1859), que correspon modernament al darrer estatge del Triàsic, 209,5-208 Ma. Anys enrere, i especialment pels autors francesos, fou col·locat a la base del Juràssic; unit a l'Hettangià, feien l'Infralias (superestatge en desús); altres autors consideraven el Retià com a subestatge superior al Norià, o com a una litofàcies continental d'aquest estatge; per a d'altres, en canvi, el Retià no és altra cosa que una fàcies (o formació) carbonàtica de plataforma litoral del Triàsic superior.

Etim: Regió tipus als Alps Rètics, cantó dels Grisons, Suïssa.

[angl. Rhaetian; fr. Rhétien; cast. Retiense]Tornar enrere