Formacions Geològiques: Priabonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Eocè superior

Estatge: Priabonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Estatge (i edat) de l'Eocè superior marí, situat entre el Bartonià i l'Oligocè (Paleogen, Cenozoic), 38,6-35,4 Ma, establert per E. Munier-Chalmas i A. de Lapparent (1893).

Etim: Loc. tipus a Priabona, Vèneto, Itàlia.

[angl. Priabonian; fr. Priabonien; cast. Priaboniense]Tornar enrere