Formacions Geològiques: Pliensbaquià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Juràssic

Època: Juràssic inferior

Estatge: Pliensbaquià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Pliensbachià. Tercer estatge (i edat) del Liàsic (Juràssic inferior), comprès entre el Sinemurià i el Toarcià, definit per A. Oppel (1858), equivalent a l'antic Charmoutià i dividit en Carixià i Domerià; 194,5-187 Ma.

Etim: Estratotip a Pliensbach, prop de Boll, Würtemberg, Alemanya.

[angl. Pliensbachian; fr. Pliensbachien; cast. Pliensbachiense]Tornar enrere