Formacions Geològiques: Moscovià

Taula dels Temps Geològics

Era: Paleozoic

Perí­ode: Carbonífer

Època: Pennsilvanià mitjà

Estatge: Moscovià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Sèrie i època del Carbonífer marí rus (Pennsilvanià, Paleozoic), interjacent entre el Baixkirià, a la base, i el Kasimovià, al sostre; 311,5-303 Ma; en part, correspon al Westfalià superior. Definida per S. Nikitin (1890), a la sineclisa de Moscou.

[angl. Moscovian; fr. Moscovien; cast. Moscoviense]Tornar enrere