Formacions Geològiques: Messinià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Miocè superior

Estatge: Messinià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Andalusià. Segon estatge (i edat) del Miocè superior marí (Neogen, Cenozoic), situat damunt el Tortonià i sota el Pliocè inferior (Tabanià o Zanclià); 6,7-5,2 Ma. Proposat per C. Mayer-Eymar (1867) i redefinit per Selli (1960).

Etim: Àrea tipus Messina, Sicília.

[angl. Messinian; fr. Messinien; cast. Messiniense]Tornar enrere