Formacions Geològiques: Languià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Miocè mitjà

Estatge: Languià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Langhià. Primer estatge (i edat) del Miocè mitjà marí (Neogen, Cenozoic), situat damunt el Burdigalià i sota el Serravil·lià; 16,3-14,2 Ma. Definit per M.F. Pareto (1865).

Etim: Loc. tipus a Langhe, vall del Bormida, província d'Alessandria, Itàlia.

[angl. Langhian; fr. Langhien; cast. Langhiense]Tornar enrere