Formacions Geològiques: Kasimovià

Taula dels Temps Geològics

Era: Paleozoic

Perí­ode: Carbonífer

Època: Pennsilvanià superior

Estatge: Kasimovià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Sèrie (i època) del Carbonífer superior marí de Rússia, que jeu damunt el Moscovià i sota el Gjelià; 303-295 Ma. Proposada per G. Teodorovitx (1949).

Etim: De la ciutat de Kasimov, a la regió de Moscou, Rússia.

[angl. Kasimovian; fr. Kasimovien; cast. Kasimoviense]Tornar enrere