Formacions Geològiques: Gjelià

Taula dels Temps Geològics

Era: Paleozoic

Perí­ode: Carbonífer

Època: Pennsilvanià superior

Estatge: Gjelià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Gzhelià. Sèrie superior (i època) del Carbonífer superior de Rússia (Pennsilvanià, Paleozoic), que jeu damunt el Kasimovià i sota el Permià, equivalent de l'Estefanià superior del W d'Europa; 295-290 Ma. definida per S. Nikitin (1890) a les dolomies calcàries i les argiles ferruginoses fossilíferes de la sineclisa de Moscou, que hom troba al riu Gjel, afluent del Moskva (oblast de Moscou).

[angl. Gzelian; fr. Gjelien, Gzhélien; cast. Gjeliense, Gzheliense]Tornar enrere